Toàn văn Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này nêu rõ mức kỷ luật khiển...
 Nhiệm vụ và giải pháp phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân
Phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội...
 Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổng kết công tác năm 2017
Sáng 6/12, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), kỳ họp thứ ba Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức với sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc...
 Cử tri hỏi Tổng Bí thư: Vụ Yên Bái liệu có “vùng nể”, vùng tránh?
“Sau kết luận thanh tra, ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái vẫn là đảng viên, chức vụ chỉ bị hạ một chút, tài sản vẫn nguyên vẹn. Liệu trong vụ việc này có “vùng nể”, “vùng tránh” hay không?”,...
 Hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật…nên vui hay buồn?
Việc kỷ luật cán bộ dẫu có buồn, có đau xót nhưng cũng phải thẳng thắn, dũng cảm, công tâm để loại bỏ những cán bộ không còn xứng đáng. Chưa bao giờ quyết tâm của Đảng làm trong sạch bộ máy cán bộ lại được thể hiện rõ nét...
 Xây dựng Đảng về đạo đức trước hết phải xây dựng về văn hóa
GS Hoàng Chí Bảo: “Đạo đức là cốt lõi của văn hóa, nên xây dựng Đảng về đạo đức thì logic triệt để của nó là chúng ta phải xây dựng Đảng về văn hóa”. Sáng 22/11, tại Hà Nội, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Tổng cục Chính...
 Từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn
Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 là một cơn động đất chính trị lớn của thế kỷ 20. Nó có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với thế giới XHCN và độc...
 Không phải lập ra viện Đạo đức thì đạo đức cán bộ sẽ tăng lên
GS, TS Hoàng Chí Bảo: Cơ chế, chính sách hiện nay chỉ khuyến khích người ta làm quan, chứ không khuyến khích người ta tu dưỡng đạo đức. Tại Hội thảo “Sửa đổi lề lối làm việc – những vấn đề lý luận và thực tiễn” được...
 Nhất thể hóa – để “dồn gánh” không “nặng vai”!
Ngày 25-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn,...
 Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 25/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự...
Thống kê Nguyễn Phú Trọng
wau wau
© 2011 — Nguyễn Phú Trọng.