Công tác đối ngoại của Đảng được triển khai đồng bộ và hiệu quả
Ngày 16-1, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự...
 Ông Thào Xuân Sùng được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
Nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Trung ương được bầu làm lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam.Ngày 12/1, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 13 (khoá VI) đã bầu ông Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Trung...
 Ban Bí thư yêu cầu kiểm tra trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu
Ban Bí thư quy định đối tượng kiểm tra về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; cán bộ, đảng viên công tác ở các lĩnh vực dễ xảy...
 Đồng chí Điểu K’Ré giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương
Chiều 8/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng...
 Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp
Ngày 4/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019​-2024.BBT xin trân trọng...
 Ông Hầu A Lềnh giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam
Ông Hầu A Lềnh được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Sáng nay (6/1), tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 8 (Khoá VIII) Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam diễn...
 Kết luận của Ban Bí thư về kiện toàn tạp chí các ban Đảng Trung ương
Từ sau 2020, lấy Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung. Ngày 29/12/2017, Uỷ viên Bộ Chính trị, thành viên Thường...
 Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo phải đi trước mở đường
Sáng nay, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.Theo báo cáo, năm 2017, vai trò của Ban Tuyên giáo TƯ trong chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí có nhiều nét đổi mới, bảo đảm và...
 Ông Trần Quốc Vượng: Củng cố bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân
Ông Trần Quốc Vượng đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, củng cố bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. Sáng 4/1, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại...
 Uỷ ban Kiểm tra Trung ương – ‘Thanh bảo kiếm’ nghiêm minh
Từ các kết luận công minh, chính xác, kịp thời, “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư), trong năm 2017, hàng loạt các quan chức, cựu quan chức đã bị kỷ luật vì những khuyết điểm, vi phạm. Uỷ...
Thống kê Nguyễn Phú Trọng
wau wau
© 2011 — Nguyễn Phú Trọng.