Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”
Ngày 13-7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ...
 Chổi đót và ngân sách
Bây giờ khác rồi, Ngô không lạm bàn về biệt phủ nữa, biệt phủ nhiều lắm rồi. Bây giờ lạ rồi, Ngô không nhắc gì đến con quan lại làm quan nữa, chuyện cũng nhiều lắm rồi. Bây giờ hay rồi, Ngô không nhắc gì đến chuyện đang bị kỷ...
 Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật Phòng chống tham nhũng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên 25 từ 11-13/7 cho ý kiến về...
 Người dân vững tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 27 thêm một lần nữa khiến người dân vững tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta.  Nhưng qua đây cũng cho thấy, còn những băn khoăn, lo lắng nhất định trong một bộ...
 Tham nhũng lòng tin

Tham nhũng lòng tin | 09/07/2018

Tham nhũng một thời văn kiện Đảng xác định là “một trong bốn nguy cơ” – bây giờ đã di căn, phát tác chứ không còn là “nguy cơ” nữa, được bổ sung nhiều nội hàm, khái niệm mới.  Ví dụ, ngoài tham nhũng gây thiệt hại về vật chất...
 Cơ quan kiểm tra, giám sát đã chủ động phát hiện sai phạm chưa?
Tại sao cả một tập thể, cả một tầng nấc, hệ thống thanh tra, kiểm tra dày đặc từ trên xuống dưới, từ dọc sang ngang vẫn không phát hiện được sai phạm? Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 27 thêm một lần nữa...
 “Cả đời làm công tác tổ chức, tôi chưa thấy ai từ chức vì sai phạm”
“Cán bộ tham nhũng, đút lót nhau hàng trăm tỷ, nhưng chưa thấy ai từ chức vì sai phạm. Cả cuộc đời 60 năm làm công tác tổ chức cán bộ, tôi cũng chưa thấy ai từ chức”. Có thể nói, dấu ấn lớn nhất trong cuộc đấu tranh chống tham...
 Cắt nghĩa trăn trở của Tổng Bí thư về sự “xấu hổ” trong cán bộ, đảng viên
Một khi, cán bộ đã tha hóa về đạo đức mà không kịp thời được ngăn chặn, xử lý thì mọi cố gắng để có một bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng là điều không tưởng Tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống...
 Vì sao Tổng Bí thư trăn trở về sự “xấu hổ” trong cán bộ, đảng viên?
Một khi, cán bộ đã tha hóa về đạo đức mà không kịp thời được ngăn chặn, xử lý thì mọi cố gắng để có một bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng là điều không tưởng. Tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống...
 Tướng Thước: “Bộ Chính trị còn không có vùng cấm thì không có chỗ nào cấm cả”
Đồng thời, Tướng Thước cũng cho rằng, cán bộ trong quân đội mà sai phạm mà không xử lý vi phạm thì đó mới chính là yếu tố làm yếu quân đội… Thượng tướng Phương Minh Hòa. Ảnh: Quân đội nhân dân. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa...
Thống kê Nguyễn Phú Trọng
wau wau
© 2011 — Nguyễn Phú Trọng.