Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng
Nêu gương thể hiện “nói đi đôi với làm”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng. Một trong những biện pháp để đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình chính...
 Giá trị của Quốc tế cộng sản đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay
Trải qua gần một phần tư thế kỷ hoạt động (1919-1943), những bài học kinh nghiệm và đường lối cách mạng của Quốc tế Cộng sản để lại vẫn còn nguyên giá trị đối với các đảng cộng sản và phong trào cách mạng thế giới, đấu...
 Đoàn kết làm nên sức mạnh của Đảng!
Xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn truyền thống cực kỳ quý báu đó ‘như giữ gìn con ngươi của mắt mình’, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của toàn dân tộc theo lời Hồ Chí Minh căn dặn trong...
 Đảng luôn sửa mình để dân tin
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy và cảnh báo trước tính chất khổng lồ, phức tạp và lâu dài của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước sau chiến tranh Là người nhận bản di chúc công bố lần đầu tại tang lễ Bác Hồ, ông Triệu...
 Quyết tâm ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu ở đại hội sắp tới.
Ngày 21/3 tại trụ sở TƯ Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về báo cáo kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12...
 Không tiếc những ai phai nhạt lý tưởng, không còn thiết tha với Đảng
Cùng với việc rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, nên chăng cần “mở đường” cho những Đảng viên không còn tha thiết với Đảng… Khi cuộc chiến chống tham nhũng ngày càng vào hồi quyết liệt thì gần như...
 Hội nghị góp ý về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII. Chiều 20/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung...
 Có những ‘chuyến tàu vét’ xảy ra trước Đại hội Đảng chỉ 5 ngày
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức T.Ư, cho rằng trách nhiệm nêu gương sẽ góp phần khắc phụ tư duy nhiệm kỳ, vì thực tế có những “chuyến tàu vét” xảy ra trước Đại hội Đảng XII chỉ 5 ngày. Ông...
 Trưởng Ban Tổ chức Phạm Minh Chính: Quảng Ninh có nhiều cách làm mới
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: Quảng Ninh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thời gian qua. Để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng, hôm nay (16/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí...
 Điểm “nóng” ở cơ sở và trách nhiệm nêu gương
Từ những vụ việc tiêu cực bị cơ quan chức năng các cấp điều tra, xử lý thời gian qua cho thấy, nếu các biểu hiện sai phạm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời ngay từ đầu, ngay từ cơ sở, sẽ không xảy ra những điểm “nóng”, vụ...
Thống kê Nguyễn Phú Trọng
© 2011 — Nguyễn Phú Trọng.