app store VIP News TẢI ỨNG DỤNG VIP News

 Tái cơ cấu ngân hàng còn đối mặt với nhiều thách thức
Theo chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ, tái cơ cấu phải làm cho bằng được thì ngành ngân hàng mới phát triển bền vững và là huyết mạch của nền kinh tế. 6 tháng đầu năm, hoạt động của ngành ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực, thể...
 Cổ phần hoá Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp. Theo đó, Công ty mẹ – Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp (MIE) cổ phần hóa theo hình thức bán toàn bộ vốn...
 Bán tiếp phần vốn nhà nước tại TCTy Xây dựng Nông nghiệp VN
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bán hết phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần cho các cổ đông chiến lược. Việc...
 Sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh Quảng Ngãi
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà...
 Xem xét thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chọn thời gian thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp. 10 doanh nghiệp trên gồm: 1- Tổng...
 Chuyển nhượng vốn của TCty Cấp nước Sài Gòn
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý cho phép Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa. Phó Thủ tướng lưu ý, việc chuyển nhượng thực hiện theo Quyết định...
 Ba năm nhìn lại tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu
Từ năm 2012 đến hết tháng 8/2015, hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 424,14 nghìn tỷ đồng nợ xấu (tương đương 91,2% tổng số nợ xấu ước tính tại thời điểm tháng 9/2012), đưa tỷ lệ nợ xấu từ mức 4,93% vào thời...
 Đẩy nhanh cổ phần hóa Cty Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Chu Lai trong năm 2015. Phó Thủ tướng lưu ý, trong...
 Chỉ đạo về vốn tại 2 Cty cổ phần du lịch
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại 2 công ty cổ phần du lịch. Cụ thể, đối với công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, Phó Thủ tướng giao UBND...
 Cổ phần hóa Cty TNHH Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang
Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, Nhà nước nắm giữ 36% tổng số cổ phần. Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa các...
Thống kê Nguyễn Phú Trọng
© 2011 — Nguyễn Phú Trọng.